Third BHMS

 

 

 

GONDIA HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, GONDIA

 

Third BHMS

 Sr.No.  Name of  Students                         Gender  

Students

ID No

 Mobile No.
 1 Bagmare Priyanka Ramesh Female  1115 9096964885
 2 Bhagtani Hemlata Rajesh Female  1112 7447557360
 3 Chitriv Ankita Kesorao Female  705   
 4 Choudhary Shubhangini Devendra  Female  796  
 5 Deo Sumit Dattatray   Male 1110   
 6 Gongal Shruti Vasantrao   Female 1044  7264894221 
 7 Gurpude Swati Naresh  Female  1032   
 8 Katre Dehali Falgun   Female 1111  9850595244 
 9 Kumare Vibhavari Gunwant  Female  1003   
 10 Lilhare Asha Vijay  Female  927   
 11 Madarkar Divya Omprakash  Female 1070  8208722286 
 12 Mandal Sudip Parimal  Male  1097  9309759063 
 13 Meragwar Bhagyashri Ravindra  Female  1000 
 14 Meshram Shreya Vidyasagar  Female  1092  7410725166 
 15 Murkutey Prajakta Vasant  Female  1089   
 16 Rahangdale Tileshwari Jairam  Female  800   
 17 Ramtenki Mayurkumar   Male 874   
 18 Rana Arjun Apurba  Male 1113  9145639567 
 19 Sarkar Debnath Nitai  Male 1108  8975684974 
 20 Wankhede Gunjan Vishwas  Female  1061