Students Information

GONDIA HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, GONDIA

 

FIRST BHMS

 Sr.No.  Name of Students                                   Gender  

Students

ID No

 Mobile No.  Aadhar No.           
 1 Amkar Damini Bhuwaneshwar  Female 1227 7507495852 947779659305
Ansari Afira Tasneem Niyaz Ahmad  Female 1228  8856045207  563199088751 
Ansari Madhiya Afrin    Female 1258  7719891445  331438999704 
Ansari Mukarrama Mohamad Sajid    Female 1240  7559359534  810301631083 
Ansari Shababa Parveen Moh. Zaheer    Female 1260 7620063112  674246519183 
Bagde Sumit Dinesh   Male 1257  7709973386  397269243302 
Bais Priyanka Bhojrajsingh    Female 1266  9403419097  902173695017 
Bohra Insiya Mohammed    Female 1235  7058146715  792793717521 
Chavhare Avidas Nandu   Male 1233  9373091981  857169121533 
10  Chawla Ishita Kanhaiyalal   Female 1261  9604525592 216870098319 
11 Dandekar Minal Vinod   Female 1270  9421813675  606854697272 
12 Dhore Divya Shesharao    Female 1265  7058462803  968578134272 
13  Fareha Tahereem Imran Akhter   Female  1234  9021841405  487976672778 
14  Fatima Shirin Moh Imran   Female  1262  8087837084  424257016653 
15 Gangwani Vidhi Sunil   Female 1229 9359288412  242788548674 
16  Gedam Munal Vishwershwar   Male 1244  9637100638  213667004756 
17  Ghalwat Shital Sanjay   Female  1230  8010511493  860157443593 
18 Huddar Vedanti Atul    Female 1271  7768875002  688086160415 
19  Itankar Saurabh Prakash  Male  1264  9359263978  862875470737 
20  Jatale Harsha Pramod   Female  1226  9356522353  624732790365 
21  Karemore Mitali Dnyaneshwar    Female 1268  7620383101  765868491053
22 Khan Iqra Danish Abdul Aziz    Female 1248  9529294846  503853607586 
23  Khobragade Shreya Omprakash    Female 1225  9359724302  306061798942 
24 Kirmore Sanskruti Shashivikas    Female 1243  9529999389  763001614869 
25 Koche Aboli Devendra   Female  1267  9075623278  745730877100 
26  Lajekar Pratiksha Devidas    Female 1272  7028386765  839937092533 
27 Lode Nayan Vassant   Male 1273  9834218834  581613286926 
28  Maharwade Shamli Parmeshwar   Female 1269  7875808772  944852670939 
29  Mahure Ankita Jiyalal    Female 1249  9420619573  761576860332 
30 Nafia Imroz Nishat Ahmad   Female 1242  9503288377 346926771705 
31 Nanwatkar Harshala Madan  Female  1238  7666942808 430687806748 
32 Nizami Masarrat Iqbal    Female 1226  9921923141 361624625645 
33 Pachare Pallavi Arun    Female 1254  8379064538  346134101506 
34 Parate Anjali Manohar    Female 1239  8329688221  526319493063 
35 Sakhare Sejal Vinod    Female 1228  9767786085  632951249670 
36 Salam Utsav Chandrashekhar   Male 1246  9423131890  593209204037 
37 Sayyad Muskan Arif    Female 1259  9420586189  815317461618 
38 Sheikh Faizan Abdul Shafi   Male 1236  7083771064  794041191243 
39 Shende Jasmin Kishor    Female 1245  9764555136  497386934301 
40 Siddique Mashira Moh. Asif    Female 1227  8421988373  973999753812 
41 Singh Sujit Santosh   Male 1224  8208828843  922078609341 
42 Sood Ishika Akhil    Female 1247  9511805781  421058564063 
43 Tejwani Khushi Roshan    Female 1230  9588475100  764593458690 
44 Telase Sujata Dhanraj    Female 1225  9403341531  549870856291 
45 Thaware Om Chandu  Male  1266  7414940869  434669336847 
46 Totewar Mayuri Anil    Female 1241  9922384575  709802819679 
47 Upadhyay Anshu Ramesh    Female 1231  7410558183  623266968706 
48 Upare Minal Wasudeo    Female 1232  9156776727  443216249968 
49 Vinchurkar Vinayee Vijay    Female 1263  7666219789  257583428535 
50  Yetare Saurabh Bhojraj  Male 1229  8552924504  335232169050