Fourth BHMS

 

GONDIA HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, GONDIA

 

Final BHMS

 Sr.No.  Name of Students                                        Gender                  

Students

      ID No               

 Mobile    No.
 1 Harinkhede Shipa Bhojraj  Female  1020 7038942599
 2 Jagne Krishnakumari Nandkishor  Female  1028  8767754517
 3 Jagne Sonali Nandkishor   Female  1072  8329809326 
 4 Karosiya Priya Dayaprasad   Female  1069  8830225825 
 5 Katragadda Sumanth Harsha   Male 1096  8179162822 
 6 Kendre Ganesh Vyankat  Male  1102  7775821352 
 7 Khan Harmain Bismillah   Female  1083  7262968911 
 8 Khan Sajiya Tabbassum Samsher   Female  1082  9765566699 
 9 Khandare Chaitali Santoshrao   Female  1075  8698220843 
 10 Kirsan Amol Vishvanath   Male 1007  7767078189 
 11 Kundnani Radhika Sunil    Female 1046  9689825448 
 12 Lilhare Pallavi Lakhanlal   Female  1135  9405241054 
 13 Malik Shweta Pritam  Female  1064  9503588388 
 14 Mendhe Trishna Rajendra   Female  1059  9960373085 
 15 Meshram Riya Arun    Female 1073  8408033102 
16 Ramteke Shweta Daulat   Female  1086  9158871673 
17 Rewatkar Priyanka Suresh   Female  1036  7263899048 
18 Sahare Manswini Prakash   Female  1063  8600833055 
19 Shende Triveni Prabhakar   Female  1024  8007058186 
20 Sursaut Devlabh Mitaram   Male 1040   
21 Tirpude Puja Prakash   Female  861   
22 Tiwaskar Shreya Jayant   Female  1098  9112302757 
23 Vaidya Amit Ramdas  Male  1021  9730121065 
24 Walde Neelima Virendra   Female  1023  9545867995